ἀδάμαντα
ἀδάμαντι
ἀδαμάντινον
ἀδαμάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of adamant, adamantine, unbreakable, resolute, of steel
 • Concord:

  LXX: Amos 7:7;
  Apocrypha: 4Macc 16:13

Singular
 MascFemNeut
NOMἀδαμάντινοςἀδαμαντίνηἀδαμάντινον
GENἀδαμαντίνουἀδαμαντίνηςἀδαμαντίνου
DATἀδαμαντίνῳἀδαμαντίνῃἀδαμαντίνῳ
ACCἀδαμάντινονἀδαμαντίνηνἀδαμάντινον
VOCἀδαμάντινεἀδαμαντίνηἀδαμάντινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδαμάντινοιἀδαμάντιναιἀδαμάντινα
GENἀδαμαντίνωνἀδαμαντίνωνἀδαμαντίνων
DATἀδαμαντίνοιςἀδαμαντίναιςἀδαμαντίνοις
ACCἀδαμαντίνουςἀδαμαντίναςἀδαμάντινα
VOCἀδαμάντινοιἀδαμάντιναιἀδαμάντινα
ἀδαμαντίνου
ἀδάμας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adamant, steel, very hard metal
 • Concord:

  LXX: Amos 7:8f

ἀδάμαστα
ἀδάμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unsubdued, untamed, unbroken
  • not to be prevailed over, insurmountable
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 15:13; Sir 30:8

ἀδάπανον
ἀδάπανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without expense, costless, free of charge
 • Concord:

  NT: 1Cor 9:18