ἀδάμαντα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀδάμας
 • Concord: Amos 7:8f
ἀδάμαντι
ἀδαμάντινον
ἀδαμάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of adamant, adamantine, unbreakable, resolute, of steel
 • Concord: Amos 7:7; 4Macc 16:13
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδαμάντινοςἀδαμαντίνηἀδαμάντινον
GENἀδαμαντίνουἀδαμαντίνηςἀδαμαντίνου
DATἀδαμαντίνῳἀδαμαντίνῃἀδαμαντίνῳ
ACCἀδαμάντινονἀδαμαντίνηνἀδαμάντινον
VOCἀδαμάντινεἀδαμαντίνηἀδαμάντινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδαμάντινοιἀδαμάντιναιἀδαμάντινα
GENἀδαμαντίνωνἀδαμαντίνωνἀδαμαντίνων
DATἀδαμαντίνοιςἀδαμαντίναιςἀδαμαντίνοις
ACCἀδαμαντίνουςἀδαμαντίναςἀδαμάντινα
VOCἀδαμάντινοιἀδαμάντιναιἀδαμάντινα
ἀδαμαντίνου
ἀδάμας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adamant, steel, very hard metal
 • Concord: Amos 7:8f
 • Forms:
ἀδάμαστα
 • Parse:
  • Adj: Voc Plur Neut
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀδάμαστος
 • Concord: 4Macc 15:13
ἀδάμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unsubdued, untamed, unbroken
  • not to be prevailed over, insurmountable
 • Concord: 4Macc 15:13; Sir 30:8
 • Forms:
ἀδάπανον
ἀδάπανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without expense, costless, free of charge
 • Concord: 1Cor 9:18
 • Forms: