ἀδόκητοι
ἀδόκητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδόκητοςἀδόκητον
GENἀδοκήτου
DATἀδοκήτῳ
ACCἀδόκητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδόκητοιἀδόκητα
GENἀδοκήτων
DATἀδοκήτοις
ACCἀδοκήτουςἀδόκητα
ἀδόκιμοι
ἀδόκιμον
ἀδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unapproved, worthless, castaway, rejected, reprobate, not passing the test, unqualified, disqualified
  • Of silver: impure, drossy
  • Of money: not genuine, spurious, counterfeit
  • Of money: having failed a test
 • Cognates: δόκιμος, εὐδόκιμος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδόκιμοςἀδόκιμον
GENἀδοκίμου
DATἀδοκίμῳ
ACCἀδόκιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδόκιμοιἀδόκιμα
GENἀδοκίμων
DATἀδοκίμοις
ACCἀδοκίμουςἀδόκιμα
ἀδολέσχει
ἀδολεσχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to talk idly, prate, chatter
  • to talk
  • to meditate, ponder
  • to complain
 • Cognates: καταδολεσχέω
 • Forms:
  • ἀδολέσχει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀδολεσχῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀδολεσχήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠδολέσχησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀδολέσχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: idle talker
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀδολέσχηςἀδολέσχαι
GENἀδολέσχουἀδολεσχῶν
DATἀδολέσχῃἀδολέσχαις
ACCἀδολέσχην
ἀδόλεσχον
ἀδολέσχας
ἀδολεσχῆσαι
ἀδολεσχήσω
ἀδολεσχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • garrulity, idle tales
  • conversation, talk
  • meditation, inner mental struggle
  • thoughts from such mental struggle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδολεσχίαἀδολεσχίαι
GENἀδολεσχίαςἀδολεσχιῶν
DATἀδολεσχίᾳἀδολεσχίαις
ACCἀδολεσχίανἀδολεσχίας
ἀδολεσχίᾳ
ἀδολεσχίαν
ἀδολεσχίας
ἀδόλεσχον
ἄδολον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄδολος
ἄδολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sincere, pure, guileless, without fraud, without deceit
  • Of liquids: unadulterated, genuine, pure
 • Cognates: δόλος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄδολοςἄδολον
GENἀδόλου
DATἀδόλῳ
ACCἄδολον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄδολοιἄδολα
GENἀδόλων
DATἀδόλοις
ACCἀδόλουςἄδολα
ἀδόλῳ
ἀδόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly, without guile, without artifice
ᾀδομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντες, ἄδοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾀδόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ᾄδω
ἀδοξέω
ἀδοξήσει
ἀδοξία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδοξίαἀδοξίαι
GENἀδοξίαςἀδοξιῶν
DATἀδοξίᾳἀδοξίαις
ACCἀδοξίανἀδοξίας
ἀδοξίᾳ
ἄδοξοι
ἄδοξος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄδοξοςἄδοξον
GENἀδόξου
DATἀδόξῳ
ACCἄδοξον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄδοξοιἄδοξα
GENἀδόξων
DATἀδόξοις
ACCἀδόξουςἄδοξα
ἀδόξων
ᾅδου
ᾄδουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾄδουσι
ᾄδουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾀδουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ᾄδω