ἀδρανέστατον
ἀδρανέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weakest, most powerless
 • Note: Superlative of ἀδρανής
ἀδρανῆ
ἀδρανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inactive, impotent, powerless, weak, without necessary strength
 • Note: For superlative see ἀδρανέστατος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδρανήςἀδρανές
GENἀδρανοῦς
DATἀδρανεῖ
ACCἀδρανῆἀδρανές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδρανεῖςἀδρανῆ
GENἀδρανῶν
DATἀδρανέσι
ACCἀδρανεῖςἀδρανῆ
ἁδροί
ἁδροῖς
ἁδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: adult, prominent, large, stout
  • Of people plur.: mighty men, chiefs, princes
  • Of things: thick, bulky
  • Of fruit: ripe, mature
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁδρόςἁδράἁδρόν
GENἁδροῦἁδρᾶςἁδροῦ
DATἁδρῷἁδρᾷἁδρῷ
ACCἁδρόνἁδράνἁδρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁδροίἁδραίἁδρά
GENἁδρῶν
DATἁδροῖςἁδραῖςἁδροῖς
ACCἁδρούςἁδράςἁδρά
ἁδρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plumpness, abundance, vigour, strength
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁδρότηςἁδρότητες
GENἁδρότητοςἁδροτήτων
DATἁδρότητιἁδρότησιν
ACCἁδρότηταἁδρότητας
ἁδρότητι
ἁδρούς
ἁδρυνθέντος
ἁδρυνθῆναι
ἁδρυνθῶσιν
ἁδρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Passive:
   • to come to maturity, to mature, grow
   • to show off, swagger
   • to be magnified
 • Forms:
  • ἁδρυνθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • ἁδρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἁδρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἡδρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡδρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡδρυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut