ἀδυναμεῖν
ἀδυναμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lack power, be incapable, be unable
  • to be ineffective in meeting a goal
 • Cognates: ἰσοδυναμέω
 • Forms:
  • ἀδυναμεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀδυναμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of strength, inability, debility, impotence, incapacity, helplessness
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀδυναμίαἀδυναμίαι
  GENἀδυναμίαςἀδυναμιῶν
  DATἀδυναμίᾳἀδυναμίαις
  ACCἀδυναμίανἀδυναμίας
top
ἀδυναμίαις
ἀδυναμίᾳ
ἀδυναμίαν
ἀδυναμίας
ἀδύνατα
ἀδυνατεῖ
ἀδυνατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be impossible, very difficult
  • to be unable to cope, lack strength, be powerless, be impotent
  • to be financially impoverished, be unable to meet financial obligation
 • Cognates: δυνατέω
 • Forms:
  • ἀδυνατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀδυνατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀδυνατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀδυνατήσουσι(ν) Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀδυνατοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
  • ἀδυνατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
ἀδυνατήσει
ἀδυνατήσῃ
ἀδυνατήσουσι
ἀδυνατήσουσιν
ἀδύνατοι
ἀδυνάτοις
ἀδύνατον
top
ἀδύνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unable, impossible, impotent, lacking ability, not possible, weak, powerless
 • Cognates: ἀδύνατος, δυνατός
 • Forms:
  • ἀδύνατα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀδύνατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδυνάτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀδύνατον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀδυνάτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀδυνάτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀδυνάτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀδυνάτων Adj: Gen Plur Masc
ἀδυνάτου
ἀδυνάτους
ἀδυνατοῦσιν
ἀδυνάτῳ
ἀδυνάτων
ἀδυνατῶν