ἀδυναμεῖν
ἀδυναμέω
 • Meaning:
  • to lack power, be incapable, be unable
  • to be ineffective in meeting a goal
 • Forms:
  • ἀδυναμεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀδυναμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of strength, inability, debility, impotence, incapacity, helplessness
 • Forms:
ἀδυναμίᾳ
ἀδυναμίαις
ἀδυναμίαν
ἀδυναμίας
ἀδύνατα
ἀδυνατεῖ
ἀδυνατέω
 • Meaning:
  • to be impossible, very difficult
  • to be unable to cope, lack strength, be powerless, be impotent
  • to be financially impoverished, be unable to meet financial obligation
 • Forms:
  • ἀδυνατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀδυνατοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Neut
  • ἀδυνατοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Neut
  • ἀδυνατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀδυνατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀδυνατήσουσι(ν) Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀδυνατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἀδυνατήσει
ἀδυνατήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀδυνατέω
ἀδυνατήσουσι, ἀδυνατήσουσιν
ἀδύνατοι
ἀδυνάτοις
ἀδύνατον
ἀδύνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unable, impossible, impotent, lacking ability, not possible, weak, powerless, disabled
 • Forms:
ἀδυνάτου
ἀδυνάτους
ἀδυνατοῦσι, ἀδυνατοῦσιν
ἀδυνάτῳ
ἀδυνάτων
ἀδυνατῶν
ἄδυτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the inner sanctuary