ὑπούλοις
ὕπουλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extending inward
  • (a wound festering) beneath the skin
  • under the surface of the flesh
  • enclosed
ὑπούλως
ὑπούργει
 • Parse:
  • Verb Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to help, render service
 • Root: ὑπουργέω
ὑπουργέω
 • Meaning: to be helpful, assist
 • Forms:
  • ὑπουργούντων Part: Pres Act Gen Plur MFN
ὑπουργήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Subj 1st Sing
  • Verb: FutPerf Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to help, render service
 • Root: ὑπουργέω
ὑπουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • assisting, helpful
   • rendering service, serviceable, promoting, conducive to
  • Substantival:
   • assistant, helper
 • Forms:
ὑπουργούντων
ὑπουργῷ