ὑπουργέω
 • Meaning: to be helpful, assist
 • Forms:
  • ὑπουργούντων Part: Pres Act Gen Plur MFN
ὑπουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • assisting, helpful
   • rendering service, serviceable, promoting, conducive to
  • Substantival:
   • assistant, helper
 • Forms:
ὑπουργούντων
ὑπουργῷ