ὕεια
ὕειον
ὕειος
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut
 • Meaning: of or belonging to swine, of pigs, pork
 • Forms:
  • ὕεια Adj: Acc Plur Neut
  • ὕειον Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ὑείων Adj: Gen Plur Neut
ὑείων
ὕες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ὗς
ὑετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send rain, cause rain, bring rain
  • to water with rain
 • Forms:
  • ὑετίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑετίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ὑετίζων
ὑετίσαι
ὑετοί
ὑετοῖς
ὑετόν
ὑετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rain, rainfall
 • Forms:
  • ὑετοί Noun: Nom Plur Masc
  • ὑετοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ὑετόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὑετοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὑετούς Noun: Acc Plur Masc
  • ὑετῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ὑετῶν Noun: Gen Plur Masc
top
ὑετοῦ
ὑετούς
ὑετῷ
ὑετῶν