ὑπό
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive:
   • by (agency):

    ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου
    spoken by the lord through the prophet (Matt. 1:22)

   • because of, as a result of:

    ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου
    because of the multitude of your iniquities (Hos 9:7)

  • with Accusative: under, below
   • subject to, under the authority of

    ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς
    under [the authority of] her husband (Num 5:19)

   • rank, power, rule:

    ἄνθρωπος εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν
    I am a man under authority (Matt. 8:9)

   • time: about

    ὑπὸ τὸν ὄρθρον
    about daybreak (Acts 5:21)

   • all at once:

    ὃς ταπεινώσει τρεῖς ὑφ᾿ ἓν τῶν βασιλέων
    who will subdue three of the kings with one blow (Barn. 4:4)

 • Forms:
  • ὑπ᾿ Preposition
  • ὑφ᾿ Preposition