ὑπό
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: by (agency)
   • ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου - spoken by the lord through the prophet (Matt. 1:22)
  • with Accusative: under, below
   • rank, power, rule: ἄνθρωπος εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν - I am a man under authority (Matt. 8:9)
   • time: about (e.g., ὑπὸ τὸν ὄρθρον - about daybreak, Acts 5:21)
   • all at once: ὃς ταπεινώσει τρεῖς ὑφ᾿ ἓν τῶν βασιλέων - who will subdue three of the kings with one blow, Barn. 4:4
 • Forms:
  • ὑπ᾿ Preposition
  • ὑφ᾿ Preposition