ὑποθεῖναι
ὑπόθεμα
ὑποθέματα
ὑποθεμένου
ὑπόθες
ὑποθέσεως
ὑπόθεσις
ὑπόθετε
ὑποθήσεις