ὑποθεῖναι
ὑπόθεμα
ὑποθέματα
ὑποθεμένου
ὑπόθες
ὑποθέσεως
ὑπόθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόθεσιςὑποθέσεις
GENὑποθέσεωςὑποθέσεων
DATὑποθέσειὑποθέσεσι(ν)
ACCὑπόθεσι(ν)ὑποθέσεις
ὑπόθετε
ὑποθήσεις