ὑπνοῖς 
ὕπνοις 
ὕπνον
ὕπνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sleep, slumber
 • Cognates: ἔξυπνος, ὕπνος
 • Forms:
  • ὕπνοις Noun: Dat Plur Masc
  • ὕπνον Noun: Acc Sing Masc
  • ὕπνου Noun: Gen Sing Masc
  • ὕπνους Noun: Acc Plur Masc
  • ὕπνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ὕπνων Noun: Gen Plur Masc
ὕπνου
ὑπνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὕπνους
ὑπνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sleep
 • Cognates: ἀφυπνόω, ἐπικαθυπνόω, ἐξυπνόω, καθυπνόω
 • Forms:
  • ὑπνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπνοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὑπνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὑπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑπνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὕπνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑπνῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὕπνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπνώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὑπνώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὑπνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑπνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὕπνωσε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὕπνωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπνώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὑπνώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὑπνώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὕπνῳ
ὑπνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: sleepy, drowsy
  • Substantival: a sluggard
ὕπνων 
ὑπνῶν 
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσα
ὑπνῶσαι
ὕπνωσαν
ὑπνώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσε
ὑπνώσει
ὑπνώσεις
ὕπνωσεν
ὑπνώσουσιν
ὑπνώσω
ὑπνώσωσιν