ὑπνοῖς
ὕπνοις
ὕπνον
ὕπνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sleep, slumber
  • sexual intercourse
 • Cognates: ἔξυπνος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὕπνοςὕπνοι
GENὕπνουὕπνων
DATὕπνῳὕπνοις
ACCὕπνονὕπνους
VOCὕπνεὕπνοι
ὕπνου
ὑπνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ὑπνόω
ὕπνους
ὑπνόω
 • Present
 • ὑπνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ὑπνοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑπνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ὑπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ὑπνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑπνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὑπνώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὑπνώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὕπνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπνῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὕπνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπνώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὑπνώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὕπνωσε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕπνωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπνώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ὕπνῳ
ὑπνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: sleepy, drowsy, fond of sleep
  • Substantival: a sluggard, a lazy person
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπνώδηςὑπνῶδες
GENὑπνώδους
DATὑπνώδει
ACCὑπνώδηὑπνῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπνώδειςὑπνώδη
GENὑπνωδῶν
DATὑπνώδεσι(ν)
ACCὑπνώδειςὑπνώδη
ὕπνων
ὑπνῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσα
ὑπνῶσαι
ὕπνωσαν
ὑπνώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑπνόω
ὑπνώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑπνόω
ὕπνωσε
ὑπνώσει
ὑπνώσεις
ὕπνωσεν
ὑπνώσουσιν
ὑπνώσω
ὑπνώσωσιν