ὑποπίπτῃ
ὑποπίπτοντα
ὑποπίπτουσα
ὑποπίπτω
ὑποπλέω
ὑποπνεύσαντος
ὑποπνέω
ὑποπόδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: footstool, footrest
 • Forms:
  • ὑποποδίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ὑποποδίου Noun: Gen Sing Neut
ὑποποδίου
ὑποποδίῳ
ὑποπτεύσαντες
top
ὑποπτεύσῃς
ὑποπτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suspect, suppose, be suspicious
  • to view with apprehension
  • to view with anxiety
 • Cognates: ἐποπτεύω, κατοπτεύω, ὑποπτεύω
 • Forms:
  • ὑποπτεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὑποπτεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑπώπτευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
ὕποπτον
ὕποπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • suspecting, viewing with suspicion
  • suspected, subject to suspicion
  • looked at from beneath, viewed from below
 • Forms:
  • ὕποπτον Adj: Acc Sing Neut
ὑποπυρρίζον
ὑποπυρρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be red coloured, become red
 • Cognates: πυρρίζω, ὑποπυρρίζω
 • Forms:
  • ὑποπυρρίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut