ὑμᾶς
ὑμεῖς
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Nom Plur
 • Meaning: you (plural)
 • Pattern:
   SingularPlural
  NOMσύὑμεῖς
  GENσοῦὑμῶν
  DATσοίὑμῖν
  ACCσέὑμᾶς
 • Forms:
  • ὑμᾶς Personal pronoun: 2nd Acc Plur
  • ὑμῖν Personal pronoun: 2nd Dat Plur
  • ὑμῶν Personal pronoun: 2nd Gen Plur
ὑμέναιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wedding-song, bridal-song
 • Forms:
  • ὑμεναίων Noun: Gen Plur Masc
ὑμεναίων
ὑμετέρα
ὑμέτερα
ὑμέτερᾳ
ὑμέτεραι
ὑμέτεραις
ὑμετέραν
ὑμέτερας
ὑμέτεροι
ὑμέτεροις
ὑμέτερον
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 2st Nom/Acc Sing Neut
  • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
 • Root: ὑμέτερος
ὑμέτερος
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Sing Masc
 • Meaning: your, yours (Plur.)
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMὑμέτεροςὑμετέραὑμέτερον
  GENὑμετέρουὑμετέραςὑμετέρου
  DATὑμετέρῳὑμετέρᾳὑμετέρῳ
  ACCὑμέτερονὑμετέρανὑμέτερον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMὑμέτεροιὑμέτεραιὑμέτερα
  GENὑμετέωνὑμετέρωνὑμετέρων
  DATὑμετέροιςὑμετέραιςὑμετέροις
  ACCὑμετέρουςὑμετέραςὑμέτερα
 • Forms:
  • ὑμετέρα Possessive pronoun: 2st Nom Sing Fem
  • ὑμέτερα Possessive pronoun: 2st Nom/Acc Plur Neut
  • ὑμέτερᾳ Possessive pronoun: 2st Dat Sing Fem
  • ὑμέτεραι Possessive pronoun: 2nd Nom Plur Fem
  • ὑμέτεραις Possessive pronoun: 2nd Dat Plur Fem
  • ὑμετέραν Possessive pronoun: 2st Gen Plur Masc/Fem
  • ὑμέτερας Possessive pronoun: 2st Acc Plur Fem
  • ὑμέτεροι Possessive pronoun: 2st Dat Sing
  • ὑμέτεροις Possessive pronoun: 2st Dat Plur Neut
  • ὑμέτερον
   • Possessive pronoun: 2st Nom/Acc Sing Neut
   • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
  • ὑμέτερου Possessive pronoun: 2st Gen Sing
  • ὑμέτερους Possessive pronoun: 2st Acc Plur Masc
  • ὑμέτερῳ Possessive pronoun: 2st Dat Sing Masc/Neut
  • ὑμέτερων Possessive pronoun: 2st Gen Plur Neut
ὑμέτερου
ὑμέτερους
ὑμέτερῳ 
ὑμέτερων
ὑμῖν
ὑμνεῖ
ὑμνεῖν
ὑμνεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑμνέω
ὑμνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑμνέω
ὑμνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ὑμνέω
ὑμνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing, sing a hymn (praise unto)
 • Cognates: ἐξυμνέω, καθυμνέω, ὑμνέω
 • Forms:
  • ὑμνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑμνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὑμνεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑμνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὑμνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ὕμνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑμνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὑμνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὑμνήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ὕμνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὕμνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑμνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὑμνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὑμνήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ὕμνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὑμνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑμνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὑμνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ὕμνησαν
ὑμνήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑμνέω
ὑμνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑμνέω
ὕμνησε
ὑμνήσειν
ὕμνησεν
ὕμνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: praising, singing in praise
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕμνησιςὑμνήσεις
GENὑμνήσεωςὑμνήσεων
DATὑμνήσειὑμνήσεσι(ν)
ACCὕμνησι(ν)ὑμνήσεις
ὑμνήσουσιν
ὑμνήσω
ὑμνήσωμεν
ὑμνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • celebrated in song
  • worthy of praise, worth praising
ὑμνογράφον
ὑμνογράφος
ὕμνοι
ὕμνοις
ὕμνον
ὕμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hymn, melody, song, praise
 • Forms:
  • ὕμνοι Noun: Nom Plur Masc
  • ὕμνοις Noun: Dat Plur Masc
  • ὕμνον Noun: Acc Sing Masc
  • ὕμνους Noun: Acc Plur Masc
  • ὑμνῶν Noun: Gen Plur Masc
  • ὕμνων Noun: Gen Plur Masc
ὕμνουν
ὑμνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑμνέω
ὑμνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ὑμνέω
ὕμνους
ὑμνῳδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing a hymn
 • Cognates: μελῳδέω, ψαλτῳδέω
 • Forms:
  • ὑμνῳδοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ὑμνῳδοῦντες
ὑμνῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ὑμνέω
ὕμνων
ὑμνῶν
ὑμῶν