ὑγείαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc sing fem
 • Root: ὑγίεια
ὑγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active
   • to heal
   • to make sound
   • to restore to health
  • Passive
   • to be healed
   • to recover (health)
   • to become healthy
 • Forms:
  • ὑγίακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιασθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ὑγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑγιάσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὑγιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well, be in good health
 • Forms:
  • ὑγίαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑγιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑγιαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὑγιαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὑγιαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὑγιαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὑγιαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὑγιαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑγιαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὑγιαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑγιαινούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ὑγιαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ὑγιαίνουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑγιαίνουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑγιαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑγιαίνωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ὑγίακεν
ὑγιάσει
ὑγιασθέν
ὑγιασθῇ
ὑγιασθῆναι
ὑγιάσθησαν
ὑγιάσωσιν
ὑγίαινε
ὑγιαίνει
ὑγιαίνειν
ὑγιαίνεις
ὑγιαίνετε
ὑγιαίνομεν
ὑγιαίνοντα
top
ὑγιαίνοντας
ὑγιαίνοντες
ὑγιαινόντων
ὑγιαίνουσα
ὑγιαινούσῃ
ὑγιαινούσης
ὑγιαίνουσι
ὑγιαίνουσιν
ὑγιαίνων
ὑγιαίνωσιν
ὑγίεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: health
 • Forms:
  • ὑγείαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc sing fem
  • ὑγιείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ὑγίειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὑγιείας Noun: Gen Sing Fem
ὑγιείᾳ
ὑγίειαν
ὑγιείας
ὑγιές
ὑγιέστεροι
ὑγιεῖς
top
ὑγιῆ
ὑγιής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: healthy, sound, safe
 • Forms:
  • ὑγιές Adj: Nom/Acc sing neut
  • ὑγιέστεροι Adj: Nom Plur Masc comp
  • ὑγιεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • ὑγιῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
   • Adj: Nom Sing Neut
  • ὑγιοῦς Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ὑγιοῦς
ὑγιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fairly, healthily, soundly
ὑγραίνονται
ὑγραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wet, moisten
ὑγρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, urine
 • Forms:
  • ὑγρασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ὑγρασίᾳ
ὑγραῖς
ὑγράς
ὑγρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moist
 • Forms:
  • ὑγροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ὑγρῷ Adj: Dat Sing Neut
  • ὑγραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ὑγράς Adj: Acc Plur Fem
ὑγροῦ
ὑγρῷ