ὑγείαν
ὕγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intact, sound, unbroken
 • Forms:
  • ὑγείαν Adj: Acc Sing Fem
ὑγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active
   • to heal
   • to make sound
   • to restore to health
  • Passive
   • to be healed
   • to recover (health)
   • to become healthy
 • Forms:
  • ὑγίακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιασθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ὑγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὑγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὑγιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well, be in good health
 • Forms:
  • ὑγίαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑγιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑγιαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑγιαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὑγιαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὑγιαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὑγιαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὑγιαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὑγιαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑγιαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὑγιαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὑγιαινούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ὑγιαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ὑγιαίνουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑγιαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ὑγιαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὑγιαίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ὑγίακεν
ὑγιάσει
ὑγιασθέν
ὑγιασθῇ
ὑγιασθῆναι
ὑγιάσθησαν
ὑγιάσωσιν
ὑγίαινε
ὑγιαίνει
ὑγιαίνειν
ὑγιαίνεις
ὑγιαίνετε
ὑγιαίνομεν
ὑγιαίνοντα
ὑγιαίνοντας
ὑγιαίνοντες
ὑγιαινόντων
ὑγιαίνουσα
ὑγιαινούσῃ
ὑγιαινούσης
ὑγιαίνουσι
ὑγιαίνουσιν
ὑγιαίνων
ὑγιαίνωσιν
ὑγίεια 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: health
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὑγίειαὑγίειαι
  GENὑγιείαςὑγιειῶν
  DATὑγιείᾳὑγιείαις
  ACCὑγίειανὑγιείας
  VOCὑγίειαὑγίειαι
ὑγιείᾳ 
ὑγίειαν
ὑγιείας
ὑγιές
ὑγιέστεροι
ὑγιεῖς
ὑγιῆ
ὑγιής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: healthy, sound, safe
 • Forms:
  • ὑγιές Adj: Nom/Acc sing neut
  • ὑγιέστεροι Adj: Nom Plur Masc comp
  • ὑγιεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • ὑγιῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
   • Adj: Nom Sing Neut
  • ὑγιοῦς Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ὑγιοῦς
ὑγιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fairly, healthily, soundly
ὑγραίνονται
ὑγραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wet, moisten
ὑγρασία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, urine
 • Forms:
  • ὑγρασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ὑγρασίᾳ 
ὑγραῖς
ὑγράς
ὑγρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moist
 • Forms:
  • ὑγροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ὑγρῷ Adj: Dat Sing Neut
  • ὑγραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ὑγράς Adj: Acc Plur Fem
ὑγροῦ
ὑγρῷ