ὑπισχνεῖτο
ὑπισχνέομαι
 • Meaning:
  • to promise to do (+Infin)
  • to take upon oneself
 • Forms:
  • ὑπέσχετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑπισχνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπισχνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὑπισχνούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Dual Masc
ὑπισχνούμενοι
ὑπισχνούμενος