ὑπισχνεῖτο
ὑπισχνέομαι
  • Meaning: to promise to do (+Infin)
  • Forms:
    • ὑπέσχετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
    • ὑπισχνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
    • ὑπισχνούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
    • ὑπισχνούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Dual Masc
ὑπισχνούμενοι
ὑπισχνούμενος