ὑπορθόω
 • Meaning:
  • to get rid of, throw away
  • to support (someone)
 • Forms:
  • ὑπέρθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ὑπορθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ὑπορράπτω
 • Meaning:
  • to mend, stitch underneath
  • to patch as a process of repair
 • Forms:
  • ὑπέρραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπορρίπτω
 • Meaning: to cast, throw down, hurl downward