ὕβρει
ὕβρεις
ὕβρεσι
ὕβρεσιν
ὕβρεων
ὕβρεως
ὕβρι
ὑβρίζειν
ὑβρίζεις
ὑβρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind/Imperative 2nd plur
  • Verb: Imperfect act ind 2nd plur
 • Root: ὑβρίζω
ὑβριζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur Masc
 • Root: ὑβρίζω
ὑβριζομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ὑβρίζω
ὑβρίζονται
ὑβρίζοντες
ὑβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to boast, be proud
   • to insult, reproach
   • to act arrogantly
   • to abuse
   • to entreat shamefully (spitefully)
   • to cause someone to lose honour
  • Passive:
   • to be abused
   • to be insulted
   • to suffer outrages
 • Cognates: ἐνυβρίζω, ἐξυβρίζω, καθυβρίζω, ὑβρίζω
 • Forms:
 • Present
 • ὑβρίζετε Verb: Pres Act ind/Imperative 2nd plur
 • ὑβριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur Masc
 • ὑβρίζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • ὑβρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑβρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ὑβριζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ὑβρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ὑβρίζετε Verb: Imperfect act ind 2nd plur
 • Future
 • ὑβρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ὑβρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὕβρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὕβρισας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὕβρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕβρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑβρισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ὑβρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
ὕβριν
ὕβρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insolence, arrogance, pride
  • shame, insult, mistreatment
  • hardship, disaster, damage (from the elements)
  • brutal and heinous treatment (against deportees)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕβριςὕβρεις
GENὕβρεωςὕβρεων
DATὕβριὕβρεσι(ν)
ACCὕβρινὕβρεις
ὑβρίσαι
ὕβρισαν
ὕβρισας,
ὕβρισε
ὕβρισεν
ὑβρισθέντες
ὑβρισθῆναι
ὑβρισθήσεται
ὑβριστάς
ὑβριστήν
ὑβριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an insolent man, arrogant person
  • a violent man, mistreater, despiteful person, injurious person
  • an insulter, haughty person, scorner, despiteful person, injurious
  • an abuser, molester, one who mistreats, one who maltreats
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑβριστήςὑβρισταί
GENὑβριστοῦὑβριστῶν
DATὑβριστῇὑβρισταῖς
ACCὑβριστήνὑβριστάς
ὑβριστικόν
ὑβριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • given to wantonness, wanton, insolent, violent, outrageous
  • given to violence, given to outrage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑβριστικόςὑβριστικοί
GENὑβριστικοῦὑβριστικῶν
DATὑβριστικῷὑβριστικοῖς
ACCὑβριστικόνὑβριστικούς
VOCὑβριστικέὑβριστικοί
ὕβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanton, insolent, outrageous
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὕβριστοςὕβριστοι
GENὑβριστοῦὑβρίστῶν
DATὑβρίστῳὑβρίστοις
ACCὕβριστονὑβρίστους
VOCὕβριστεὕβριστοι
ὑβριστοῦ
ὑβρίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: overbearing (woman), insolent (woman), haughty (woman)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑβρίστριαὑβρίστριαι
GENὑβρίστριαςὑβριστριῶν
DATὑβριστρίᾳὑβριστρίαις
ACCὑβρίστριανὑβρίστριας
ὑβρίστριαν
ὑβριστῶν