ὕβρει
ὕβρεις
ὕβρεσι
ὕβρεσιν
ὕβρεων
ὕβρεως
ὕβρι
ὑβρίζειν
ὑβρίζεις
ὑβρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind/Imperative 2nd plur
  • Verb: imp act ind 2nd plur
 • Root: ὑβρίζω
ὑβριζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur masc
 • Root: ὑβρίζω
ὑβριζομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ὑβρίζω
ὑβρίζονται
ὑβρίζοντες
ὑβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to boast, be proud
   • to insult, reproach
   • to abuse
   • to entreat shamefully (spitefully)
  • Passive:
   • to be abused
   • to be insulted
   • to suffer outrages
 • Cognates: ἐνυβρίζω, ἐξυβρίζω, καθυβρίζω, ὑβρίζω
 • Forms:
  • ὑβρίζετε
   • Verb: Pres Act ind/Imperative 2nd plur
   • Verb: imp act ind 2nd plur
  • ὑβριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur masc
  • ὑβρίζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • ὑβρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὕβρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὕβρισας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὕβρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὕβρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑβρισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ὑβρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὑβρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑβρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ὑβρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὑβριζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ὑβρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
top
ὕβριν
ὕβρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insolence, arrogance, pride
  • shame, insult, mistreatment
  • hardship, disaster, damage (from the elements)
 • Forms:
  • ὕβρει Noun: Dat Sing Fem
  • ὕβρεις Noun: Acc Plur Fem
  • ὕβρεσι Noun: Dat Plur Fem
  • ὕβρεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • ὕβρεων Noun: Gen Plur Fem
  • ὕβρεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὕβρι Noun: Dat Sing Fem
  • ὕβριν Noun: Acc Sing Fem
ὑβρίσαι
ὕβρισαν
ὕβρισας
ὕβρισε
ὕβρισεν
ὑβρισθέντες
ὑβρισθῆναι
ὑβρισθήσεται
ὑβριστάς
ὑβριστήν
ὑβριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a violent man, insolent man, insulter, haughty, scorner, mistreater, despiteful, injurious
 • Forms:
  • ὑβριστάς Noun: Acc Plur Masc
  • ὑβριστήν Noun: Acc Sing Masc
  • ὑβριστῶν Noun: Gen Plur Masc
top
ὑβριστικόν
ὑβριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: given to wantonness, wanton, insolent, violent, outrageous
 • Forms:
  • ὑβριστικόν Adj: Nom Sing Neut
ὕβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanton, insolent, outrageous
 • Forms:
  • ὑβριστοῦ Adj: Gen Sing Masc
ὑβριστοῦ
ὑβρίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: overbearing (woman), insolent (woman), haughty (woman)
 • Forms:
  • ὑβρίστριαν Noun: Acc Sing Fem
ὑβρίστριαν
ὑβριστῶν