ὑπονοεῖτε
ὑπονοέω
ὑπονόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπονόημαὑπονοήματα
GENὑπονοήματοςὑπονοημάτων
DATὑπονοήματιὑπονοήμασι(ν)
ACCὑπονόημαὑπονοήματα
ὑπονοήματα
ὑπονοήσει
ὑπονοθευθείς
ὑπονοθεύσας
ὑπονοθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to procure by corruption
  • to labour underhandedly
  • to undermine
  • to remove from office and take over by underhanded methods
 • Cognates: νοθεύω, ὑπονοθεύω
 • Forms:
  • ὑπενόθευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπονοθευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὑπονοθεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ὑπόνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόνοιαὑπόνοιαι
GENὑπόνοιαςὑπονοιῶν
DATὑπονοίᾳὑπονοίαις
ACCὑπονοίανὑπόνοιας
ὑπόνοιαι
ὑπονύσσετε
ὑπονύσσω