ὕλαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὕλη
ὑλακτεῖν
ὑλακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bark, bay, howl (of dogs)
 • Forms:
  • ὑλακτεῖν Verb: Pres Act Infin
ὕλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὕλη
ὕλη 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a forest, woods
  • wood fuel
  • material, matter, stuff, material vs spiritual
 • Forms:
  • ὕλῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ὕλαις Noun: Dat Plur Fem
  • ὕλας Noun: Acc Plur Fem
  • ὕλην Noun: Acc Sing Fem
  • ὕλης Noun: Gen Sing Fem
ὕλῃ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὕλη
ὕλην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὕλη
ὕλης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὕλη
ὑλοτόμος
ὑλώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: woody, wooded