συνεθέλω
 • Meaning:
  • to consent, comply, acquiesce
  • to yield (to someone's request)
  • to have the same wish (as someone)
 • Note: Alt: συνθέλω
 • Forms:
  • συνθελήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
συνέθεντο
συνέθεσθε
συνέθετο
συνέθηκαν
συνεθιζόμενος
συνεθίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to accustom (one's mouth) to (something)
  • Passive:
   • to become accustomed to (something)
   • to be in the habit of (something)
 • Forms:
  • συνεθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συνεθισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συνεθιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συνεθίσῃς
συνεθισθῇς
συνέθλασαν
συνέθλασας
συνέθλασε, συνέθλασεν
συνέθλιβον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνθλίβω
συνέθου