συνεδέθη
συνέδησε, συνέδησεν
συνεδήχθησαν
συνέδραμε, συνέδραμεν
συνέδραμον
συνεδρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: session, meeting
 • Forms:
συνέδρευε
συνεδρεύεις
συνεδρεύω
 • Meaning:
  • to sit together, sit in the midst of, sit among, be in the presence of
  • to sit in council
  • to act as a councillor
  • to deliberate, judge, deem
 • Forms:
  • συνέδρευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • συνεδρεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • συνήδρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συνέδρια
συνεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • council, a sitting together, a circle of friends
  • conference for discussion
 • Forms:
συνεδρίᾳ
συνεδριάζει
συνεδριάζω
 • Meaning:
  • to sit together, sit among
  • to sit in council, meet in council
  • to keep company and close relationship
 • Forms:
  • συνεδριάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συνεδρίας
συνεδρίοις
συνέδριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • council, assembly, a joint session
  • an official group gathered to discuss something and make a decision
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυνέδριονσυνέδρια
GENσυνεδρίουσυνεδρίων
DATσυνεδρίῳσυνεδρίοις
ACCσυνέδριονσυνέδρια
συνεδρίου
συνεδρίῳ
σύνεδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • sitting with others in council
  • Substantival:
   • member of a council, council member
 • Forms:
  • συνέδρων Adj: Gen Plur MFN
συνέδρων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνδράω
 • ----------
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: σύνεδρος