κατέμαθον
κατεμάνθανε, κατεμάνθανεν
κατεμαρτύρατο
κατεμαρτύρησαν
κατεμβλέπω
  • Meaning:
    • to look in the face
    • to look down upon, despise
  • Forms:
    • κατεμβλέψαι Verb: Aor Act Infin
κατεμβλέψαι
κατεμείναμεν
κατέμειναν
κατέμεινε, κατέμεινεν
κατέμενε, κατέμενεν
κατεμερίσαντο
κατεμέρισε, κατεμέρισεν
κατεμετρήθη
κατεμέμφετο
κατεμέμφοντο
κατεμήνυσε