κἀγαθός
κἀγώ
 • Parse: Conjunction plus Personal Pronoun: 1st Neuter Singular
 • Note: Crasis for καὶ ἐγώ
 • Meaning:
  • and I, even I, even so I, so I
  • I also, I likewise
  • both me, and me, even me
  • me also
 • Forms:
  • κἀμέ Conjunction plus Personal Pronoun: 1st Acc Sing Crasis for καὶ μέ
  • κἀμοί Conjunction plus Personal Pronoun: 1st Dat Sing Crasis for καὶ μοί
  • κἀμοῦ Conjunction plus Personal Pronoun: 1st Gen Sing Crasis for καὶ μοῦ