ἐπίσημα
ἐπισημαίνω
 • Meaning:
  • to mark, set a mark upon
  • to recognize by a distinctive feature
 • Forms:
  • ἐπεσημήνω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισημάνασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐπισημηνάμενος
ἐπισημήνας
ἐπισημάνασθαι
ἐπίσημοι
ἐπίσημον
ἐπίσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • splendid, prominent, outstanding, conspicuous
  • distinguishable (from others)
  • marked, notable, of note; remarkable, i.e., (figuratively) eminent
  • Bad sense: notorious
 • Substantival Meaning:
  • a distinguishing mark
 • Forms:
ἐπισημότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most notable, lmost remarkable, most prominent
  • notorious
 • Root: ἐπίσημος
ἐπισήμῳ
ἐπισήμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in an outstanding manner