ἐκ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐκ + Gen = out of, from within
  • Of Place: out of

   ἐκ τῆς πόλεως φεύγειν
   to flee out of the city

  • Of Time:
   • from (a certain time)

    ἐκ παίδων
    from childhood

   • afterward

    ἐκ τούτου
    after that time, after this

   • since (e.g., ἐκ οὗ )
  • Of Congruity:

   ἐκ τῶν παρόντων
   as the state of things would require

  • Of Consequence:

   ἐκ τούτων
   in consequence of this

  • Of Manner: by means of

   ἐκ πίστεως ζήσεται
   he shall live by faith , Hab. 2:4; Rom 1:17

  • Of Cause: by, because of

   ἐκ παντὸς τρόπου
   in every possible manner

   ἐκ τούτου πολλοὶ ... ἀπήλθον
   because of this many went away (John 6:66)

  • ἐκ μέρος = in part, individually
 • Forms:
  • ἔκ Prep, proclitic form
  • ἐξ Prep
ἔκ
 • Parse: Prep, proclitic form
 • Root: ἐκ