ηὔγει
ηὐγμένος
ηὐγμένου
ηὐδόκησα
ηὐδόκησας
ηὐδόκουν
ηὐθύνθη
ηὐκαίρουν
ηὐλήσαμεν
ηὐλίζετο
  • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • Root: αὐλίζω
ηὐλιζόμην
ηὐλίζοντο
ηὐλίσθη
  • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • Root: αὐλίζω
ηὐλίσθην
ηὐλίσθησαν
top
ηὐλόγει
ηὐλογήθη
ηὐλόγηκα
ηὐλόγηκας
ηὐλογημένοις
ηὐλογημένον
ηὐλογημένος
ηὐλόγησα
ηὐλόγησαν
ηὐλόγησε
ηὐλόγησεν
ηὐλόγουν
ηὐξάμην
ηὔξανε
ηὔξανεν
top
ηὔξατο
ηὐξήθη
ηὐξήθησαν
ηὐξημένος
ηὔξησε
ηὔξησεν
ηὔξω
ηὐπορεῖτο
ηὑρέθη
ηὑρέθησαν
ηὑρίσκετο
ηὕρισκον
ηὐτομόλησα
ηὐτομόλησαν
ηὐφραίνεσθε
top
ηὔφραναν
ηὔφρανας
ηὔφρανεν
ηὐφράνθη
ηὐφράνθημεν
ηὐφράνθην
ηὐφράνθησαν
ηὐχαρίστησα
ηὐχαρίστησαν
ηὐχαρίστουν
ηὔχετο
ηὐχόμην
ηὔχοντο