ηὔγει
ηὐγμένος
ηὐγμένου
ηὐδόκησα
ηὐδόκησας
ηὐδόκησεν
ηὐδόκουν
ηὐθύνθη
ηὐκαίρουν
ηὐλήσαμεν
ηὐλίζετο
  • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • Root: αὐλίζω
ηὐλιζόμην
ηὐλίζοντο
ηὐλίσθη
  • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • Root: αὐλίζω
ηὐλίσθην
ηὐλίσθησαν
ηὐλόγει
ηὐλογήθη
ηὐλόγηκα
ηὐλόγηκας
ηὐλογημένοις
ηὐλογημένον
ηὐλογημένος
ηὐλόγησα
ηὐλόγησαν
ηὐλόγησε
ηὐλόγησεν
ηὐλόγουν
ηὐξάμην
ηὔξανε
ηὔξανεν
ηὔξατο
ηὐξήθη
ηὐξήθησαν
ηὐξημένος
ηὔξησε
ηὔξησεν
ηὔξω
ηὐπορεῖτο
ηὑρέθη
ηὑρέθησαν
ηὑρίσκετο
ηὕρισκον
ηὐτομόλησα
ηὐτομόλησαν
ηὐφραίνεσθε
ηὔφραναν
ηὔφρανας
ηὔφρανεν
ηὐφράνθη
ηὐφράνθημεν
ηὐφράνθην
ηὐφράνθησαν
ηὐχαρίστησα
ηὐχαρίστησαν
ηὐχαρίστουν
ηὔχετο
ηὐχόμην
ηὔχοντο