αὐχεῖ
αὐχένα
αὐχένας
αὐχέω
 • Meaning: to boast, plume oneself
 • Forms:
  • αὐχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
αὐχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neck, throat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαὐχήναὐχένες
GENαὐχένοςαὐχένων
DATαὐχένιαὐχέσι(ν)
ACCαὐχένααὐχένας
VOCαὐχήναὐχένες
αὐχμηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, dry, dirty, obscure
 • Forms:
  • αὐχμηρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
αὐχμηρῷ
αὐχμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drought, dearth
αὐχμοῦ
αὐχμώδει
αὐχμώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dry, arid, dusty, squalid
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐχμώδηςαὐχμώδες
GENαὐχμώδους
DATαὐχμώδει
ACCαὐχμώδηαὐχμώδες
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐχμώδειςαὐχμώδη
GENαὐχμωδῶν
DATαὐχμώδεσι(ν)
ACCαὐχμώδειςαὐχμώδη
αὐχμώδους