ἡπαλύνθη
ἡπαλύνθησαν
ἧπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: liver, inner part
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἧπαρἥπατα
GENἥπατοςἡπάτων
DATἥπατιἥπασι
ACCἧπαρἥπατα
ἥπατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἧπαρ
ἠπάτα
ἠπατήθη
ἠπατήθημεν
ἠπατήθην
ἠπάτησαν
ἠπάτησας
ἠπάτησε
ἠπάτησεν
ἥπατι
ἥπατος
ἡπατοσκοπέω
ἡπατοσκοπήσασθαι
ἤπειγεν
ἠπειθήσαμεν
ἠπείθησαν
ἠπειθήσατε
ἠπείθησεν
ἠπείθουν
ἠπείλει
ἤπερ
 • Parse: particle
 • Meaning: than, rather than
ἤπιοι
ἤπιον
ἤπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gentle, affable, mild, kind
 • Forms:
  • ἤπιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἤπιον Adj: Acc Sing Masc
ἠπιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἠπιότηςἠπιότητες
GENἠπιότητοςἠπιοτήτων
DATἠπιότητιἠπιότησιν
ACCἠπιότηταἠπιότητας
ἠπιότητος
ἠπιστάμην
ἠπίσταντο
ἠπίστατο
ἠπίστησαν
ἠπίστουν
ἠπίστω
ἠπίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly
ἠπόρει
ἠπορεῖτο
ἧπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἥπτετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἥπτοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω