ἠτακτήσαμεν
ἤτασεν
ἠτάσθη
ἦτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Subj 2nd Plur
  • Verb: Imp Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἠτεκνώθησαν
ἠτέκνωμαι
ἠτεκνωμένη
ἠτεκνώσατε
ἠτέκνωσεν
ἠτένισεν
ἠτήκαμεν
ᾔτησα
ᾔτησαι
ᾐτησάμην
ᾔτησαν
top
ἠτήσαντο
ἤτησας
ἠτήσασθε, ᾐτήσασθε
ἠτήσατε
ἠτήσατο
ᾔτησεν
ᾐτήσω
ἠτιμασαν
ἠτιμασατε
ἠτίμασεν
ἠτιμάσθη
ἠτιμάσθην
ἠτιμάσθησαν
ἠτιμασμένοι
ἠτιμώθη
top
ἠτιμωμένη
ἠτιμωμένοι
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀτιμόω
ἠτιμωμένον
ἠτιμωμένος
ἠτίμωσας
ἠτίμωσεν
ἥτις
 • Parse: Indefinite relative pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: ὅστις
ἤτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • whether; either indeed
  • ἤτοι ... ἢ either ... or
ἡτοίμαζεν
ἡτοίμακα
ἡτοιμάκαμεν
ἡτοίμακεν
ἡτοιμακέναι
ἠτοίμασα
ἡτοίμασαν
top
ἡτοιμάσαντο
ἡτοίμασας
ἡτοιμάσατο
ἠτοίμασε
ἠτοίμασεν
ἡτοιμάσθαι
ἡτοιμάσθη
ἡτοιμάσθην
ἡτοιμάσθησαν
ἡτοιμασμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑτοιμάζω
ἡτοιμασμένη
ἡτοιμασμένην
ἡτοιμασμένοι
ἡτοιμασμένοις
ἡτοιμασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἑτοιμάζω
top
ἡτοιμασμένων
ἡτοίμασται
ἡτοίμαστο
ἡτοίμησεν
ᾐτοῦμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
 • Root: αἰτέω
ᾐτούμην
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
ἠτοῦντο
ἡττάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἡττάω
ἡττᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡττάω
ἡττάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be less
   • to yield to, give way
   • to defeat
   • to overcome
  • Passive:
   • to be deficient
   • to be inferior
   • to be overcome by
   • to be defeated
   • to succumb
 • Forms:
  • ἡττηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἡττήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡττάομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἡττᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἡττηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡττηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἡττήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡττηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἡττηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἡττηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἡττήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἡττήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἡττήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἥττηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡττώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡττῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἡττηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡττάω
ἡττηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἡττάω
top
ἡττήθη
ἡττηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἡττάω
ἡττήθησαν
ἡττηθήσεσθε
ἡττηθήσεται
ἡττηθήσονται
ἡττήθητε
ἥττημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: defeat (in battle), overthrow, discomfiture
ἡττήσεις
ἡττήσωσι
ἥττηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἡττάω
ἥττον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc; Acc Sing Neut
 • Meaning: less, worse, fewer
ἧττον
ἥττονα
ἥττονες
top
ἥττονι
ἡττώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡττάω
ἥττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inferior, lesser, weaker, fewer
 • Note: Alternate form of ἥσσων
 • Forms:
  • ἧττον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἥττονα Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἥττονες Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἥττονι Adj: Dat Sing Neut
ἡττῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἡττάω
ἤτω
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί