ἠτακτήσαμεν
ἤτασεν
ἠτάσθη
ἦτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Subj 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἠτεκνώθησαν
ἠτέκνωμαι
ἠτεκνωμένη
ἠτεκνώσατε
ἠτέκνωσεν
ἠτένισεν
ἠτήκαμεν
ᾔτησα
ᾔτησαι
ᾐτησάμην
ᾔτησαν
ἠτήσαντο
ἤτησας
ἠτήσασθε, ᾐτήσασθε
ἠτήσατε
ἠτήσατο
ᾔτησεν
ᾐτήσω
ἠτιμασαν
ἠτιμασατε
ἠτίμασεν
ἠτιμάσθη
ἠτιμάσθην
ἠτιμάσθησαν
ἠτιμασμένοι
ἠτιμώθη
ἠτιμωμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀτιμόω
ἠτιμωμένοι
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀτιμόω
ἠτιμωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀτιμόω
ἠτιμωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀτιμόω
ἠτίμωσας
ἠτίμωσεν
ἥτις
 • Parse: Indefinite relative pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: ὅστις
ἤτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • whether; either indeed
  • ἤτοι ... ἢ either ... or
ἡτοίμαζεν
ἡτοίμακα
ἡτοιμάκαμεν
ἡτοίμακεν
ἡτοιμακέναι
ἠτοίμασα
ἡτοίμασαν
ἡτοιμάσαντο
ἡτοίμασας
ἡτοιμάσατο
ἠτοίμασε
ἠτοίμασεν
ἡτοιμάσθαι
ἡτοιμάσθη
ἡτοιμάσθην
ἡτοιμάσθησαν
ἡτοιμασμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑτοιμάζω
ἡτοιμασμένη
ἡτοιμασμένην
ἡτοιμασμένοι
ἡτοιμασμένοις
ἡτοιμασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἑτοιμάζω
ἡτοιμασμένων
ἡτοίμασται
ἡτοίμαστο
ἡτοίμησεν
ᾐτοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
ᾐτούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
ἠτοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
ἡττάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἡττάω
ἡττᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡττάω
ἡττάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be less
   • to yield to, give way
   • to defeat
   • to overcome
  • Passive:
   • to be deficient
   • to be inferior
   • to be overcome by
   • to be defeated
   • to succumb
 • Forms:
 • Present
 • ἡττάομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἡττᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἡττώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἡττῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἡττηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἡττηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἡττηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἡττήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἡττηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἡττήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡττηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἡττηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἡττήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἡττήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἡττήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἥττηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἡττηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡττάω
ἡττηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἡττάω
ἡττήθη
ἡττηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἡττάω
ἡττήθησαν
ἡττηθήσεσθε
ἡττηθήσεται
ἡττηθήσονται
ἡττήθητε
ἥττημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: defeat (in battle), overthrow, discomfiture
ἡττήσεις
ἡττήσωσι(ν)
ἥττηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἡττάω
ἥττον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MN
 • Meaning: less, worse, fewer
ἧττον
ἥττονα
ἥττονες
ἥττονι
ἡττώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡττάω
ἥττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inferior, lesser, weaker, fewer
 • Note: Alternate form of ἥσσων
 • Forms:
  • ἧττον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἥττονα Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἥττονες Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἥττονι Adj: Dat Sing Neut
ἡττῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἡττάω
ἤτω
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί