αὐλαί
αὐλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: curtain, tent flap, tent door
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐλαίααὐλαῖαι
GENαὐλαίαςαὐλαιῶν
DATαὐλαίᾳαὐλαίαις
ACCαὐλαίαναὐλαίας
αὐλαίᾳ
αὐλαῖαι
αὐλαίαις
αὐλαίαν
αὐλαίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αὐλαία
αὐλαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to the courtyard
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐλαῖοςαὐλαίααὐλαῖον
GENαὐλαίουαὐλαίαςαὐλαίου
DATαὐλαίῳαὐλαίᾳαὐλαίῳ
ACCαὐλαῖοναὐλαίαναὐλαῖον
VOCαὐλαῖεαὐλαίααὐλαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐλαῖοιαὐλαῖαιαὐλαῖα
GENαὐλαίωναὐλαίωναὐλαίων
DATαὐλαίοιςαὐλαίαιςαὐλαίοις
ACCαὐλαίουςαὐλαίαςαὐλαῖα
VOCαὐλαῖοιαὐλαῖαιαὐλαῖα
αὐλαῖς
αὐλαιῶν
αὔλακας
αὔλακες
αὖλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: furrow, passageway in a vineyard
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαὖλαξαὔλακες
GENαὔλακοςαὔλάκων
DATαὔλακιαὔλαξι(ν)
ACCαὔλακααὔλακας
VOCαὖλαξαὔλακες
αὔλαξι
αὔλαξιν
αὐλάρχαι
αὐλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of the royal court, mayor of the palace
 • Forms:
  • αὐλάρχαι Noun: Nom Plur Masc
αὐλαρχία
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐλαρχίααὐλαρχίαι
GENαὐλαρχίαςαὐλαρχιῶν
DATαὐλαρχίᾳαὐλαρχίαις
ACCαὐλαρχίαναὐλαρχίας
αὐλαρχίας
αὐλάς
αὐλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the flute, pipe
 • Forms:
  • αὐλούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ηὐλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
αὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • courtyard, court-enclosure, court, court yard
  • farm, farm-yard, sheepfold, farm house
  • temple court, outer court of temple
  • palace court
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMαὐλήαὐλαί
GENαὐλῆςαὐλῶν
DATαὐλῇαὐλαῖς
ACCαὐλήναὐλάς
αὐλῇ
αὐλήν
αὐλῆς
αὐλητάς
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flute-player, minstrel, piper
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαὐλητήςαὐληταί
GENαὐλητοῦαὐλητῶν
DATαὐλητῇαὐληταῖς
ACCαὐλητήναὐλητάς
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flute-girl
  • Plural: immoral women
αὐλητῶν
αὐλίζεσθε
αὐλίζεται
αὐλίζομαι
αὐλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to take up one's temporary abode
  • Middle:
   • to take up one's temporary abode
   • to abide temporarily, lodge, pass the night, spend the night
   • to stay overnight
   • to remain
   • to pen in, cage in
 • Cognates: αὐλίζω, διαυλίζω, συναυλίζομαι
 • Forms:
 • Present
 • αὐλίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • αὐλίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αὐλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αὐλίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ηὐλίζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ηὐλιζόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
 • ηὐλίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • αὐλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • αὐλισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • αὐλισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • αὐλισθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • Aorist
 • αὐλισθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • αὐλισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • αὐλισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • αὐλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • αὐλισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • αὐλισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • αὐλίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • αὐλίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • αὐλισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • αὐλισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ηὐλίσθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ηὐλίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ηὐλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
αὐλίζων
αὐλισθείη
αὐλισθείς
αὐλισθῇ
αὐλισθῆναι
αὐλισθῇς
αὐλισθήσεται
αὐλισθήσῃ
αὐλισθήσομαι
αὐλισθησόμεθα
αὐλίσθητε
αὐλισθῆτε
αὐλίσθητι
αὐλισθήτω
αὐλισθῶμεν
αὐλοί
αὐλοῖς
αὐλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flute, pipe
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαὐλόςαὐλοί
GENαὐλοῦαὐλῶν
DATαὐλῷαὐλοῖς
ACCαὐλόναὐλούς
VOCαὐλέαὐλοί
αὐλοῦ
αὐλούμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: αὐλέω
αὐλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: valley, a hollow way, defile, glen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαὐλώναὐλῶνες
GENαὐλῶνοςαὐλώνων
DATαὐλῶνιαὐλῶσι(ν)
ACCαὐλῶνααὐλῶνας
VOCαὐλώναὐλῶνες
αὐλῶν
αὐλῶνα
αὐλῶνας
αὐλῶνι
αὐλῶσι
αὐλῶσιν