εἴη
  • Parse: Verb: Pres Opt 3rd Sing
  • Root: εἰμί
εἴην
  • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
  • Meaning: to be
  • Root: εἰμί
εἴης
  • Parse: Verb: Pres Opt 2nd Sing
  • Root: εἰμί
εἴησαν
  • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • Root: εἰμί