ἀνάψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνάπτω
ἀνάψαντες
ἀνάψας
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to secure to (something)
 • Root: ἀνάπτω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to wipe up
 • Root: ἀναψάω
ἀναψάω
 • Meaning: to wipe up
ἀνάψει
ἀνάψεται
ἀνάψετε
ἀναψύξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναψύχω
ἀναψύξεως
ἀναψύξῃ
ἀνάψυξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breathing space, relaxation, relief, cooling, revival, recover breath
  • respite, being released from a distressful condition
 • Forms:
ἀναψύξοντα
ἀναψύξω
ἀναψύχειν
ἀναψυχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cooling, refreshing, refreshment
  • relief (from worry and distress)
  • recovery, respite
 • Forms:
ἀναψυχήν
ἀναψύχω
 • Meaning:
  • to cool off, refresh, relieve
  • to encourage, reassure
  • to look for cool shelter in hot weather
  • to revive, breathe
  • to to have temporary relief and respite
 • Forms:
Present
 • ἀναψύχειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • ἀνέψυχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀναψύξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναψύξοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
Aorist
 • ἀναψύξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναψύξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνέψυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέψυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέψυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνεψυχότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
ἀνάψω