ἀηδές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀηδής (unpleasant)
ἀηδέστερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀηδέστερος (more unpleasant)
ἀηδέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀηδής
 • Meaning: more unpleasant, more odious
ἀηδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative see ἀηδέστερος
 • Meaning: unpleasant, odious, nauseous, distasteful
 • Forms:
ἀηδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unpleasantness, nauseousness, odious
  • disagreeable situation
  • enmity
 • Forms:
ἀηδίαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἀηδία (unpleasantness)
ἀηδόνι
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: nightingale, songstress
 • Root: ἀηδών (nightingale)
ἀηδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nightingale, songstress
ἀηδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unwillingly, reluctantly
  • displeasingly
  • distastefully, nauseously
ἀήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: air, sky, the lower, denser atmosphere
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἀήρἀέρες
GENἀέροςἀέρων
DATἀέριἀέρσι
ACCἀέραἀέρας
ἀήσσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquered, not beaten
 • Forms:
ἀήττητον
ἀήττητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquered, not beaten
 • Forms: