ἀνθ’
ἀνθαιρεῖσθε
ἀνθαιρέω
 • Meaning: to choose, choose rather than (something, someone else)
 • Forms:
  • ἀνθαιρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
ἀνθειστήκει
ἀνθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀνθέω
ἀνθέμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flower, small flower, with flowers
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀνθέμιονἀνθέμια
GENἀνθεμίουἀνθεμίων
DATἀνθεμίῳἀνθεμίοις
ACCἀνθέμιονἀνθέμια
ἀνθεμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: camomile, daisy, lily
 • Forms:
  • ἀνθεμίσι Noun: Dat Plur Fem
ἀνθεμίσι
ἀνθέξεται
ἄνθεσι, ἄνθεσιν
ἀνθέστηκας
ἀνθεστήκασιν
ἀνθέστηκε
ἀνθέστηκεν
ἀνθεστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνθίστημι
ἀνθεστηκότας
ἀνθεστηκότες
ἀνθεστηκότων
ἀνθεστηκώς
ἀνθέω
 • Meaning: to bloom, flourish, blossom; to flower
 • Forms:
  • ἀνθοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀνθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀνθήσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀνθήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀνθῆσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἀνθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀνθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤνθηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤνθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤνθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἄνθη
ἀνθηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: splendid, brilliant
ἀνθήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνθέω
ἀνθῆσαν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνθέω
ἀνθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνθέω
ἀνθήσει
ἀνθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀνθέω
ἄνθινον
ἄνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like flowers, of flowers
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄνθινοςἀνθίνηἄνθινον
GENἀνθίνουἀνθίνηςἀνθίνου
DATἀνθίνῳἀνθίνῃἀνθίνῳ
ACCἄνθινονἀνθίνηνἄνθινον
VOCἄνθινεἀνθίνηἄνθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄνθινοιἄνθιναιἄνθινα
GENἀνθίνωνἀνθίνωνἀνθίνων
DATἀνθίνοιςἀνθίναιςἀνθίνοις
ACCἀνθίνουςἀνθίναςἄνθινα
VOCἄνθινοιἄνθιναιἄνθινα
ἀνθιστάμενοι
ἀνθίστανται
ἀνθίστασθαι
ἀνθίστατο
ἀνθίστημι
 • Active Meaning:
  • to resist, oppose, stand against, withstand
  • to stand in opposition, match wits, cope with, outdo
  • to set against (someone, something)
  • to withstand (someone else's anger)
  • to emerge to replace
  • to rise (in rebellion); rise (in opposition)
 • Middle Meaning:
  • to outweigh, stand against, withstand, resist
 • Forms:
Present
 • ἀντιστῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀντίσταθῶσιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἀνθίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνθίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
 • ἀνθίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀντιστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀντισταθῆτε Verb: Aor Pass Ind/Subj 2nd Plur
 • ἀντίστηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀντίστα Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀντέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀντέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀντέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀντέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀντιστάντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀντιστάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀντιστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀντιστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀντίστητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀντιστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀντιστῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἀνθειστήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνθέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀνθεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀνθέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνθέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνθεστηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνθεστηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἀνθεστηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἀνθεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἀνθεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἀνθομολογέομαι
 • Meaning:
  • to confess in turn, confess freely, confess openly
  • to admit fault, admit openly
  • to give formal consent (to a request)
  • to give thanks, respond in praise
  • to make a mutual agreement
 • Forms:
  • ἀνθωμολογεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνθωμολογήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀνθομολογέω
 • Meaning:
  • to return thanks
  • to make a mutual agreement
  • to confess freely and openly
 • Forms:
  • ἀνθομολογοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνθομολογούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀνθομολογήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀνθομολογησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
ἀνθομολογήσει
ἀνθομολόγησιν
ἀνθομολόγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thanksgiving, mutual agreement
ἀνθομολογησόμεθα
ἀνθομολογοῦμαι
ἀνθομολογούμενος
ἄνθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a blossom, flower
  • a shoot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄνθοςἄνθη
GENἄνθουςἀνθῶν
DATἄνθῳἄνθεσι(ν)
ACCἄνθοςἄνθη
ἄνθους
ἀνθοῦσα
ἀνθούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to blossom, bloom
 • Root: ἄνθέω
ἄνθρακα
ἄνθρακας
ἄνθρακες
ἀνθρακεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: charcoal-maker
ἄνθρακι
ἀνθρακιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • charcoal fire, bed of charcoals, a bed of burning coals
  • hot embers, fire of coals
  • burning charcoal, fireplace
 • Forms:
ἀνθρακιάν
ἀνθρακιᾶς
ἀνθράκινον
ἀνθράκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of carbuncle; bright red gem such as a garnet
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνθράκινοςἀνθρακίνηἀνθράκινον
GENἀνθρακίνουἀνθρακίνηςἀνθρακίνου
DATἀνθρακίνῳἀνθρακίνῃἀνθρακίνῳ
ACCἀνθράκινονἀνθρακίνηνἀνθράκινον
VOCἀνθράκινεἀνθρακίνηἀνθράκινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνθράκινοιἀνθράκιναιἀνθράκινα
GENἀνθρακίνωνἀνθρακίνωνἀνθρακίνων
DATἀνθρακίνοιςἀνθρακίναιςἀνθρακίνοις
ACCἀνθρακίνουςἀνθρακίναςἀνθράκινα
VOCἀνθράκινοιἀνθράκιναιἀνθράκινα
ἄνθρακος
ἀνθράκων
ἄνθραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • charcoal, coal, ember, live coal, coal of fire
  • ruby, garnet, carbuncle, bdellium, any red gem
 • Forms:
ἄνθραξι, ἄνθραξιν
ἀνθρωπαρεσκέω
 • Meaning: to be a man-pleaser, court the favour of men
 • Forms:
  • ἀνθρωπαρεσκῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἀνθρωπαρεσκῆσαι
ἀνθρωπάρεσκοι
ἀνθρωπαρέσκοις
ἀνθρωπάρεσκον
ἀνθρωπάρεσκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • fawning, flattering
 • Substantival Meaning:
  • a man-pleaser, flatterer, sycophant, "yes man"
 • Forms:
ἀνθρωπαρέσκων
ἄνθρωπε
ἀνθρώπινα
ἀνθρωπίνας
ἀνθρωπίνη
ἀνθρωπίνῃ
ἀνθρωπίνην
ἀνθρωπίνης
ἀνθρώπινοι
ἀνθρώπινον
ἀνθρώπινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • human, common to man, man, mankind, after the manner of men
  • humane
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀνθρώπινοςἀνθρωπίνηἀνθρώπινον
GENἀνθρωπίνουἀνθρωπίνηςἀνθρωπίνου
DATἀνθρωπίνῳἀνθρωπίνῃἀνθρωπίνῳ
ACCἀνθρώπινονἀνθρωπίνηνἀνθρώπινον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀνθρώπινοιἀνθρώπιναιἀνθρώπινα
GENἀνθρωπίνων
DATἀνθρωπίνοιςἀνθρωπίναιςἀνθρωπίνοις
ACCἀνθρωπίνουςἀνθρωπίναςἀνθρώπινα
ἀνθρωπίνου
ἀνθρωπίνους
ἀνθρωπίνῳ
ἀνθρωπίνων
ἀνθρωπίνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as a man, in a human form
ἄνθρωποι
ἀνθρώποις
ἀνθρώποισι
ἀνθρωποκτόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: murderer, manslayer, homicide
 • Forms:
ἀνθρωπόμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in human form
 • Forms:
ἀνθρωπομόρφων
ἄνθρωπον
ἀνθρωποποιέω
 • Meaning: to make by humans
 • Forms:
  • ἀνθρωποποίητον Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἀνθρωποποίητον
ἀνθρωποποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: man-made
 • Forms:
ἄνθρωπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person, man, a human being
  • in an address: friend
  • plural generic: people, fellow men
  • κατὰ ἄνθρωπον: in a human way, humanly, from a human viewpoint, from a human perspective, from a human source, like a mere man, like fallible or unreliable mankind
   Concord of κατὰ ἄνθρωπον:

   NT: Rom 3:5; 1Cor 3:3; 9:8; 15:32; Gal 1:11; 3:15; 1Pet 4:6

Abbreviation
 • ­̅α̅ν̅ο̅υ̅ς̅ Noun: Acc Plur Masc abbreviation for ἀνθρώπους
 • ­̅α̅ν̅ο̅ι̅ Noun: Nom Plur Masc abbreviation for ἄνθρωποι
ἀνθρωπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abstract humanity
 • Forms:
ἀνθρωπότητος
ἀνθρώπου
ἀνθρώπους
ἀνθρώπῳ
ἀνθρώπων
ἀνθυπατεύοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Note: Crasis of ἀνθυπάτου ὄντος
 • Root: ἀνθυπατεύω
ἀνθυπατεύω
 • Meaning: to be the deputy, act as proconsul
 • Forms:
  • ἀνθυπατεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἀνθύπατοι
ἀνθύπατον
ἀνθύπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deputy, Roman proconsul
ἀνθυπάτου
ἀνθυπάτῳ
ἀνθυπερβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw over (a target), overshoot, out do
ἀνθυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw/place underneath (something) (e.g., lay a blanket/carpet under something)
ἀνθυποτιθείς
ἀνθυποτίθημι
 • Meaning: to place under
ἀνθυφαιρεθήσεται
ἀνθυφαιρέω
 • Active Meaning:
  • to deduct, take away again, take away in turn
 • Passive Meaning:
  • to be taken in turn
  • to be deducted
 • Forms:
  • ἀνθυφαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀνθωμολογεῖτο
ἀνθωμολογήσατο