ἀωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • night
  • midnight
  • darkness
  • a wrong time
  • hard time, distressful plight
 • Forms:
ἀωρίᾳ
ἀωρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀωρία
ἄωροι
ἄωρον
ἄωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: too early, untimely, unripe, dangling
 • Forms:
ἀώρῳ