ἄναξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lord, master
ἀνάξει
ἀναξηραίνει
ἀναξηραίνω
 • Meaning: to dry up, consume, exhaust
 • Forms:
  • ἀναξηραίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀναξηράνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀναξηρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀναξηράνατε
ἀναξηρανεῖ
ἀνάξια
ἀναξίαν
ἀνάξιοι
ἀνάξιον
ἀναξιοπαθέω
 • Meaning: to be indignant at unworthy treatment
ἀναξιοπαθοῦντες
ἀνάξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worthless, having no value
  • incompetent, unqualified
  • unbecoming, improper, unsuitable
  • unfit, unworthy, not considered worthy
 • Forms:
ἀναξίου
ἄναξις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: act of bringing back, restoration, bringing up, raising up
 • Forms:
ἀναξίῳ
ἀναξίων
ἀναξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: irreverently, unworthily, carelessly
ἀνάξομεν
ἀνάξω