κατήφεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gloominess, dejection, heaviness, demureness, sadness
 • Forms:
κατήφειαν
κατηφῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: κατηφής
κατηφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: downcast, sad, gloomy, sorrowful, humiliated, disgraced
 • Forms: