σύν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • σύν + Dat = with, together with, in concord, along with, including
  • in company with:

   διέτριβον σὺν τοῖς μαθηταῖς
   they stayed with the disciples (Mark 14:51)

  • by aid of:

   ἡ χάρις τοῦ θεοῦ [ἡ] σὺν ἐμοί
   the grace of God which aided me (I Cor 15:10)

  • in accordance with:

   σὺν δίκᾳ
   with justice

  • besides:

   γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις
   and besides all this (Luke 24:21)

σῦν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: σῦς