συμψάω
 • Meaning:
  • Active:
   • to sweep away
   • to drag away (for destruction)
  • Passive:
   • to be swept away
 • Forms:
  • συμψησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • συμψησθῶσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • συνεψήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
συμψέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bench
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυμψέλιονσυμψέλια
GENσυμψελίουσυμψελίων
DATσυμψελίῳσυμψελίοις
ACCσυμψέλιονσυμψέλια
συμψελίου
συμψελλίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bench
συμψελλίου
συμψησθείς
συμψησθῶσι, συμψησθῶσιν
συμψηφίζω
 • Meaning: to count up (something), compute, calculate
 • Forms:
  • συνεψήφισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • συνεψήφισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
σύμψυχοι
σύμψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmonious, united in spirit, whole-heartedly
 • Forms:
  • σύμψυχοι Adj: Nom Plur Masc