συμψάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to sweep away
   • to drag away (for destruction)
  • Passive:
   • to be swept away
 • Forms:
  • συμψησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • συμψησθῶσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • συνεψήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
συμψέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bench
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσυμψέλιονσυμψέλια
GENσυμψελίουσυμψελίων
DATσυμψελίῳσυμψελίοις
ACCσυμψέλιονσυμψέλια
συμψελίου
συμψελλίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bench
 • Forms:
  • συμψελλίου Noun: Gen Sing Masc
συμψελλίου
συμψησθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: συμψάω
συμψησθῶσι
συμψησθῶσιν
συμψηφίζω
σύμψυχοι
σύμψυχος