ἐμίαινεν
ἐμιαίνεσθε
ἐμιαίνετο
ἐμίαινον
ἐμιαίνου
ἐμιαίωσαν
ἐμίαναν
ἐμίανας
ἐμιάνατε
ἐμίανεν
ἐμιάνθη
ἐμιάνθην
ἐμιάνθησαν
ἐμιαροφάγησαν
ἐμίγησαν
ἐμιμοῦντο
ἔμιξε
ἔμιξεν
ἐμίσει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
ἐμίσεις
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
ἐμισεῖτε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Root: μισέω
ἐμισεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
ἐμίσησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μισέω
ἐμίσησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
ἐμίσησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
ἐμισήσατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: μισέω
ἐμίσησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
ἐμισθοῦντο
ἐμισθωσάμην
ἐμισθώσαντο
ἐμισθώσατο
ἐμίσουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω