ἐμοί
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
 • Root: ἐμός
ἐμοί
 • Parse: Personal pronoun: 1st Dat Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: ἐγώ
ἐμοῖς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐμός
ἐμοιχᾶτο
ἐμοιχεύθη
ἐμοίχευσε
ἐμοίχευσεν
ἐμοιχῶντο
ἐμόλυνα
ἐμόλυναν
ἐμολύνετο
ἐμολύνθησαν
ἐμόν
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
  • Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐμός
ἐμονομάχησεν
ἐμός
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Sing Masc
 • Meaning: my, mine
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἐμόςἐμήἐμόν
  GENἐμοῦἐμῆςἐμοῦ
  DATἐμῷἐμῇἐμῷ
  ACCἐμόνἐμήνἐμόν
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἐμοίἐμαίἐμά
  GENἐμῶνἐμῶνἐμῶν
  DATἐμοῖςἐμαῖςἐμοῖς
  ACCἐμούςἐμᾶςἐμά
 • Forms:
  • ἐμά Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμαί Possessive pronoun: 1st Nom Plur Fem
  • ἐμαῖς Possessive pronoun: 1st Dat Plur Fem
  • ἐμάς Possessive pronoun: 1st Acc Plur Fem
  • ἐμή Possessive pronoun: 1st Nom Sing Fem
  • ἐμῇ Possessive pronoun: 1st Dat Sing Fem
  • ἐμήν Possessive pronoun: 1st Acc Sing Fem
  • ἐμῆς Possessive pronoun: 1st Gen Sing Fem
  • ἐμοί Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
  • ἐμοῖς Possessive pronoun: 1st Dat Plur Masc/Neut
  • ἐμοῦ Possessive pronoun: 1st Gen Sing Masc/Neut
  • ἐμόν
   • Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
   • Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Sing Neut
  • ἐμούς Possessive pronoun: 1st Acc Plur Masc
  • ἐμῷ Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc/Neut
  • ἐμῶν Possessive pronoun: 1st Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἐμοσχοποίησαν
ἐμοῦ
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐμός
ἐμοῦ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Gen Sing
 • Root: ἐγώ
ἐμούς
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Acc Plur Masc
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: ἐμός
ἐμόχθησα
ἐμόχθησας
ἐμόχθησεν