ἀκλεῆ
ἀκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inglorious, without fame, ignominious, damaging to one's reputation
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκλεήςἀκλεές
GENἀκλεοῦς
DATἀκλεεῖ
ACCἀκλεῆἀκλεές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκλεεῖςἀκλεῆ
GENἀκλεῶν
DATἀκλεέσι(ν)
ACCἀκλεεῖςἀκλεῆ
ἀκλεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ingloriously, ignominiously
ἀκληρεῖ
ἀκληρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be unfortunate
 • Forms:
  • ἀκληρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἄκλητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκλητοςἄκλητον
GENἀκλήτου
DATἀκλήτῳ
ACCἄκλητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκλητοιἄκλητα
GENἀκλήτων
DATἀκλήτοις
ACCἀκλήτουςἄκλητα
ἀκλινῆ
ἀκλινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • without wavering, unswerving, not leaning, unwilling to change course
  • bending to neither side, firm, steady, refusing to yield
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκλινήςἀκλινές
GENἀκλινοῦς
DATἀκλινεῖ
ACCἀκλινῆἀκλινές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκλινεῖςἀκλινῆ
GENἀκλινῶν
DATἀκλινέσι(ν)
ACCἀκλινεῖςἀκλινῆ