ἀκέραια
ἀκέραιοι
ἀκέραιον
ἀκέραιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unadulterated, unmixed, harmless, unharmed, inviolate, uncontaminated, guileless, unshattered
  • innocent, genuine, simple, pure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκέραιοςἀκέραιον
GENἀκεραίου
DATἀκεραίῳ
ACCἀκέραιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκέραιοιἀκέραια
GENἀκεραίων
DATἀκεραίοις
ACCἀκεραίουςἀκέραια
ἀκεραιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀκεραιοσύνηἀκεραιοσύναι
GENἀκεραιοσύνηςἀκεραιοσυνῶν
DATἀκεραιοσύνῃἀκεραιοσύναις
ACCἀκεραιοσύνηνἀκεραιοσύνας
VOCἀκεραιοσύνηἀκεραιοσύναι
ἀκεραιοσύνῃ
ἀκεραίους
ἀκέφαλον
ἀκέφαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headless, without a head, without beginning
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκέφαλοςἀκέφαλον
GENἀκεφάλου
DATἀκεφάλῳ
ACCἀκέφαλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκέφαλοιἀκέφαλα
GENἀκεφάλων
DATἀκεφάλοις
ACCἀκεφάλουςἀκέφαλα