ἀκιδωτόν
ἀκιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pointed, sharp (as sharp arrow or sword)
 • Concord: Prov. 25:18 LXX
 • Forms:
  • ἀκιδωτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀκινάκην
ἀκινάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short straight sword
 • Forms:
  • ἀκινάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀκίνδυνον
ἀκίνδυνος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκίνδυνοςἀκίνδυνον
GENἀκινδύνου
DATἀκινδύνῳ
ACCἀκίνδυνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκίνδυνοιἀκίνδυνα
GENἀκινδύνων
DATἀκινδύνοις
ACCἀκινδύνουςἀκίνδυνα
ἀκίνητα
ἀκίνητοι
ἀκινήτοις
ἀκίνητον
ἀκίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • motionless, without movement, immovable, unmoved, very hard to move
  • firmly fixed, stationary
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκίνητοςἀκίνητον
GENἀκινήτου
DATἀκινήτῳ
ACCἀκίνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκίνητοιἀκίνητα
GENἀκινήτων
DATἀκινήτοις
ACCἀκινήτουςἀκίνητα
ἀκινήτους
ἀκινήτῳ
ἀκίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sharp, pointed object
  • arrow, dart, a point, the barb
  • a sharp glance
 • Concord: 2Sam 18:14; Job 16:10
 • Forms:
  • ἀκίσιν Noun: Dat Plur Fem
ἀκίσιν