ἐξασθενέω
 • Meaning: to be utterly weak, become very weak, grow weak, be exhausted
 • Forms:
  • ἐξασθενήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξησθενηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • ἐξησθένησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξασθενήσετε
ἐξασκεῖ
ἐξασκέω
 • Meaning:
  • to train thoroughly, practice
  • to provide training in
  • to adorn, deck out, equip
 • Forms:
  • ἐξασκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξασκήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐξασκήσαντες
ἐξαστράπτον
ἐξαστραπτόντων
ἐξαστράπτω
 • Meaning: to flash (like lightning), gleam, glow
 • Forms:
  • ἐξαστράπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξαστραπτόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • ἐξαστράπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐξαστράπτων
ἐξασφαλίζω
 • Meaning: to fortify, secure