ἐξαμαρτάνει
ἐξαμαρτάνοντες
ἐξαμαρτάνω
 • Meaning:
  • to sin, do wrong
  • to commit sin (against someone)
  • to miss (a target)
  • to cause to sin
 • Forms:
  • ἐξαμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαμαρτάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐξαμαρτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξήμαρτε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήμαρτες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξημάρτομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξήμαρτον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξαμαρτῆσαι
ἐξαμβλόω
 • Meaning: to cause to miscarry
ἑξάμηνον
ἑξάμηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting six months, half year