ἐξύβριζε, ἐξύβριζεν
ἐξυβρίζοντας
ἐξυβρίζω
 • Meaning:
  • to be insolent, behave arrogantly
  • to break out into insolence, run riot, wax wanton
  • to overflow violently
 • Forms:
  • ἐξύβριζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξυβρίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἐξύβρισαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξύβρισας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
ἐξύβρισαν
ἐξύβρισας
ἐξυλωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ξυλόω
ἐξύλωσε, ἐξύλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυλόω
ἐξυμνέω
 • Meaning: to praise in song, sing a hymn
 • Forms:
  • ἐξύμνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξύμνησε, ἐξύμνησεν
ἐξυπνίζω
 • Meaning: to awaken from sleep, waken
 • Forms:
  • ἐξυπνίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξυπνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξυπνίσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξυπνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξυπνίσθη
ἐξυπνισθήσονται
ἐξυπνίσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐξυπνίζω
ἔξυπνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: awake, aroused, awakened out of sleep
 • Forms:
ἐξυπνόω
 • Meaning:
  • to awaken, wake out of sleep
  • to wake up (from a wrong philosophy)
 • Forms:
  • ἐξυπνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐξυπνώσεις
ἐξυρήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ἐξυρημένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ξυράω
ἐξυρημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ξυράω
ἐξυρημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ξυράω
ἐξύρησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ξυράω
ἐξυρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ἐξύρησε, ἐξύρησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ξυράω
ἐξύψου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐξυψόω
ἐξύψουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξυψόω
ἐξυψόω
 • Meaning: to exalt, elevate
 • Forms:
  • ἐξύψου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐξύψουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξύψουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur