ἀπολύει
ἀπολύειν
ἀπολύεις
ἀπολύεσθαι
ἀπολύετε
ἀπολυθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to loose from
 • Root: ἀπολύω
ἀπολυθέντες
ἀπολυθῇ
ἀπολυθῆναι
ἀπολυθήσεσθε
ἀπολυθῆτε
ἀπολυθῶ
ἀπολύομαι
ἀπολῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσαντες
ἀπολύσας
ἀπολύσασα
ἀπολύσατε
ἀπολυσάτω
ἀπολύσει
ἀπολύσειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Meaning: to loose from
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσεως
ἀπολύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσῃς
ἀπολύσητε
ἀπόλυσιν
ἀπόλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • release, deliverance from
ἀπόλυσον
ἀπολύσω
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσωσι, ἀπολύσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to loose from
 • Root: ἀπολύω
ἀπόλυτος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • free, loosed
ἀπολυτρόω
 • Active Meaning:
  • to release on payment of ransom
 • Middle Meaning:
  • to ransom
 • Forms:
  • ἀπολελυτρωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀπολυτρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολυτρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Meaning: release on payment of ransom
 • Root: ἀπολυτρόω
ἀπολυτρώσει
ἀπολυτρώσεως
ἀπολυτρώσῃ
ἀπολύτρωσι, ἀπολύτρωσιν
ἀπολύτρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • redemption, acquittal
  • a release, recovery
  • emancipation, liberation
  • a buying back (of a slave or captive)
  • the state of being redeemed
  • redeemer
ἀπολύτως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • freely, unconditionally
ἀπολύω
 • Active Meaning:
  • to acquit (from court), set free, release, pardon, loose
  • to let go, send away, dismiss, put away, divorce
  • to dismiss, send away, cause to depart
  • to release, set free
  • to forgive
 • Middle Meaning:
  • to go away, depart
 • Forms:
Present
 • ἀπολύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπολύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπολύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπολύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπολύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀπέλυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπελύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπελύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀπολυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπολύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀπολύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀπολυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολυθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀπολυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπολυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπολυθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀπολυθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀπολῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπολύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπολύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπολύσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀπολύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπολύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπολύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπόλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολύσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπολύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀπολελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀπολελυμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀπολελυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀπολελυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπολέλυσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπολελύσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἀπολελύσθωσαν Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Plur
ἀπολύων