ἀπίδῃ
ἀπίδω
ἀπιδών
ἀπιέναι
ἀπιόντος
ἄπιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pear-tree
  • distant, far away, far off
 • Forms:
ἄπιστα
ἀπίστει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to disbelieve, distrust
 • Root: ἀπιστέω
ἀπιστεῖς
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to disbelieve, distrust
 • Root: ἀπιστέω
ἀπιστεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to disbelieve, distrust
 • Root: ἀπιστέω
ἀπιστέω
 • Meaning:
  • to disbelieve, refuse to believe
  • to refuse to put trust in
  • to be unfaithful
  • to be an unbeliever
 • Forms:
  • ἀπιστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀπιστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπιστούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀπιστοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀπιστούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἀπιστούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἀπιστοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ἠπίστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπίστουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠπίστουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀπιστήσας
ἀπιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faithlessness, unfaithfulness
  • unbelief, disbelief
 • Forms:
ἀπιστίᾳ
ἀπιστίαν
ἀπιστίας
ἄπιστοι
ἀπίστοις
ἄπιστον
ἄπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • unfaithful, faithless, unbelieving
  • distrustful
  • not inspiring trust
  • unbelievable, incredible
 • Substantival Meaning:
  • unbeliever
 • Forms:
ἀπιστοτέρα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: not to be trusted, more untrustworthy
 • Root: ἄπιστος
ἀπίστου
ἀπιστοῦμεν
ἀπιστούμενος
ἀπιστοῦντες
ἀπιστούντων
ἀπιστούσης
ἀπιστοῦσι, ἀπιστοῦσιν
ἀπίστων
ἀπιτέον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to go away
ἀπίωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to be; to go
 • Root: ἄπειμι
ἀπίων
ἀπιών
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be; to go
 • Root: ἄπειμι