ἄπταιστον
ἄπταιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • intact
  • not fallen a victim of hostilities
  • not stumbling, free from falling
 • Forms:
ἀπταίστους
ἅπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἅπτω
ἅπτεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ἅπτω
ἁπτέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀπτόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undaunted, fearless
 • Forms:
ἅπτομαι
ἁπτομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἅπτω
ἁπτόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἅπτω
ἁπτομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἅπτω
ἅπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω
ἅπτου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἅπτω
ἅπτω
 • Active Meaning:
  • to ignite, kindle, light, cause to glow
 • Middle Meaning:
  • to fasten to, touch, grab, attach, cling
  • to reach, get as far as
 • Forms:
Present
 • ἁπτομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἅπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἅπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἅπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἁπτέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἅπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἅπτηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἅπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἁπτομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἁπτόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἁπτομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἅπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἅπτου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἅπτωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἥπτετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἥπτοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἁφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἅψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἅψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἅψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἅψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἁψαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • ἁψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἅψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἅψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἅψαισθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • ἅψασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • ἅψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἅψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἅψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἅψησθε Verb: 1Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἅψηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἅψωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἅψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἡψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἧψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἥψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἥψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἡμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἡμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἧπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἥψηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἅπτων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to ignite
 • Root: ἅπτω
ἅπτωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἅπτω