συγκύπτουσα
συγκύπτω
συγκυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be adjacent to
  • to belong to
  • to be contiguous with
  • to border on
 • Cognates: κυρέω, προσκυρέω, συγκυρέω
 • Forms:
  • συγκυροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • συγκυρούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
συγκυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: coincidence, concurrence, chance, accident
 • Cognates: κυρία, συγκυρία
 • Forms:
  • συγκυρίαν Noun: Acc Sing Fem
συγκυρίαν
συγκυροῦντα
συγκυρούσαις
συγκυρόω
συγκύψας