συγκραθῆναι
σύγκρασιν
σύγκρασις
Feminine
 SingularPlural
NOMσύγκρασιςσυγκράσεις
GENσυγκράσεωςσυγκράσεων
DATσυγκράσεισυγκράσεσι(ν)
ACCσύγκρασι(ν)συγκράσεις
συγκρατέω
συγκρατηθῇ
συγκρατήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συγκρατέω
συγκρατοῦντες
συγκριθῶμεν
σύγκριμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύγκριμασυγκρίματα
GENσυγκρίματοςσυγκριμάτων
DATσυγκρίματισυγκρίμασι(ν)
ACCσύγκριμασυγκρίματα
συγκρίματα
συγκρίματος
συγκρῖναι
συγκρινόμενα
συγκρινομένη
συγκρίνοντες
συγκρίνω
 • Present
 • συγκρινόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • συγκρινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • συγκρίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συγκρίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • συγκρῖναι Verb: 1Aor Act Infin
 • συγκριθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • συνέκριναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέκρινε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέκρινεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συγκρίνων
συγκρίσει
σύγκρισιν
σύγκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMσύγκρισιςσυγκρίσεις
GENσυγκρίσεωςσυγκρίσεων
DATσυγκρίσεισυγκρίσεσι(ν)
ACCσύγκρισι(ν)συγκρίσεις
συγκροτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to clap (hands)
   • to strike together
  • Middle:
   • to knock together (esp. of trembling knees)
 • Cognates: ἐπικροτέω, κατακροτέω, κροτέω, συγκροτέω
 • Forms:
  • συνεκρότησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκρότησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκροτοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
συγκρουσμός
Masculine
 SingularPlural
NOMσυγκρουσμόςσυγκρουσμοί
GENσυγκρουσμοῦσυγκρουσμῶν
DATσυγκρουσμῷσυγκρουσμοῖς
ACCσυγκρουσμόνσυγκρουσμούς
VOCσυγκρουσμέσυγκρουσμοί
συγκρουσμοῦ
συγκρύπτω
συγκρύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to conceal, hide
 • Forms:
  • συγκρύφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συγκρύφων